Algemene Voorwaarden Harvie Herenmode

 

ALGEMEEN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Harvie Herenmode en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen u en Harvie Herenmode. Harvie Herenmode behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt er mee in dat altijd de laatste versie van de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing is.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden bij Harvie Herenmode in te zien en worden zij op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.

 

Harvie Herenmode

Munnekeholm 6, 9711 JA Groningen

Tel.: 050 313 81 73 – maandag gesloten – dinsdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur CET

E-mailadres: info@harvie.nl

KvK-nummer: ---02069161

Btw-identificatienummer: ---808591198B01

 

PRIVACY

 

Het privacy beleid van Harvie Herenmode is opgezet ter bescherming van de privacy van de gebruikers van de web store. Het beleid is van toepassing op al onze producten tenzij hier nadrukkelijk van wordt afgeweken. Uw persoonlijke informatie zal alleen worden gebruikt voor zaken met betrekking tot Harvie Herenmode en om u de beste service te garanderen. Harvie Herenmode zal uw gegevens nooit delen met of verkopen aan een derde zonder uw toestemming. U heeft het recht uw persoonlijke gegevens op te vragen. Wanneer uw gegevens incompleet of incorrect zijn, heeft u het recht uw gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen.

 

De Harvie Herenmode web store maakt gebruik van cookies. Cookies identificeren uw computer en houden bij welke voorkeuren u heeft ingesteld. Cookies verbeteren uw ervaring en gebruik van de website, wanneer u de cookies uitschakelt is het mogelijk dat de Harvie Herenmode web store niet optimaal werkt of dat er van bepaalde diensten geen gebruik kan worden gemaakt.

 

PRIJS & BETALING

 

De prijzen van de producten staan in de Harvie Herenmode web store aangegeven. Betaling vindt plaats via de online betaal service van Harvie Herenmode, welke door --- wordt verzorgd. Alle prijzen in de Harvie Herenmode web store zijn weergegeven in euro’s. De prijs van ieder product wordt weer gegeven inclusief verzendkosten binnen Nederland en inclusief BTW (21%). Harvie Herenmode behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten te wijzigen. De prijzen van de producten zullen, gedurende het plaatsen van een order, hetzelfde blijven tijdens het bestelproces. Harvie Herenmode behoudt zich het recht voor om alle bestellingen twee werkdagen vast te houden om een veilige betalingstransactie te garanderen. Om aan beide zijden van de transactie een veilige betaling te garanderen, accepteert Harvie Herenmode alleen betalingen van credit cards die geëmitteerd zijn in hetzelfde land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. Harvie Herenmode kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke koersverandering dan ook of voor wisselkoersen gehanteerd door welke bank dan ook bij het wisselen van euro’s in een andere valuta.

 

VERZENDKOSTEN

 

De verzendkosten binnen Nederland zijn voor rekening van Harvie Herenmode.

Nederland: 5 euro

Europa: 20 euro

Wereldwijd: 35 euro

 

ONGEFRANKEERDE OF TE WEINIG GEFRANKEERDE PAKKETTEN

 

Harvie Herenmode betaalt geen verzendkosten voor ongefrankeerde of te weinig gefrankeerde pakketten.

 

RUILEN EN UITVERKOOP

 

Voor aanbiedingen van Harvie Herenmode blijven de algemene voorwaarden van kracht, gedurende de uitverkoop is het niet mogelijk om producten te ruilen of te retourneren.

 

GARANTIE

 

Harvie Herenmode geeft 1 jaar garantie op alle producten. Indien een product bij normaal gebruik binnen een jaar kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Verzendkosten komen voor uw eigen rekening.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

U bent verplicht voor het gebruik van een product de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Harvie Herenmode is niet aansprakelijk voor enige schade die als gevolg van het gebruik van een product wordt geleden, tenzij de schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Harvie Herenmode. Uw recht op schadevergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de bestelde en betaalde producten.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze producten, teksten, beeldmateriaal en alle andere creaties van Harvie Herenmode, rusten bij Harvie Herenmode. Deze intellectuele eigendomsrechten dient u te respecteren en u staat ervoor in dat uw gebruik van onze producten en diensten hier geen inbreuk op maakt.

 

KLANTENSERVICE – FEEDBACK & KLACHTEN

 

Alle feedback over de service van Harvie Herenmode is welkom, zodat verbeteringen kunnen worden door gevoerd. Het doel van Harvie Herenmode is om problemen snel en netjes op te lossen. Heeft u klachten dan kunt u deze tijdig, volledig en duidelijk sturen naar info@harvie.nl. Harvie Herenmode handelt uw klacht zo snel mogelijk af, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum dat we uw klacht binnen hebben gekregen. Heeft uw klacht een langere verwerkingstijd nodig, bijvoorbeeld omdat contact moet worden opgenomen met de fabriek, dan bevestigt Harvie Herenmode uw klacht en hoort u wanneer u een inhoudelijk antwoord kunt verwachten.

 

Op overeenkomsten van Harvie Herenmode en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

RETOURNEREN EN RUILEN

 

Richtlijnen:

  • Een product moet in perfecte conditie worden geretourneerd.
  • Een geretourneerd product mag niet gebruikt of vuil zijn.
  • Retourproducten worden alleen geaccepteerd met de originele labels aangehecht aan het product.
  • Voeg bij het retour de originele pakbon.
  • Harvie Herenmode is niet aansprakelijk voor retourproducten die kwijt raken tijdens de retourzending.
  • Verzendkosten voor retourproducten komen voor rekening van de klant.
  • De kosten voor het product worden teruggestort als aan de voorwaarden is voldaan.

 

DISCLAIMER

 

De ambitie van Harvie Herenmode is om de web store altijd volledig draaiend te hebben, Harvie Herenmode kan dit echter niet garanderen. Wanneer uw bestelling binnen komt, ontvangt u een automatische e-mail met de bevestiging van uw bestelling. Harvie Herenmode behoudt zich het recht voor om niet te leveren in het geval dat het voorraadniveau incorrect was op het moment van het binnen komen van uw bestelling. Indien Harvie Herenmode niet in staat is te leveren wat in de bevestigingse-mail is aangegeven, wordt contact met u opgenomen en heeft u de keuze om uw order te annuleren.

Wegens de kleurinstellingen van uw computer, kunnen de kleuren van de producten in de web store van Harvie Herenmode verschillen met de werkelijke kleuren. Harvie Herenmode kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een dergelijke discrepantie.